Omprövning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överförmyndaren är skyldig att årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av faderskap eller om andra förändringar kan behövas (enligt 5 § förmyndarskapsförordning)

Varje förvaltare måste noggrant tänka över om förvaltarskapet är rätt för huvudmannen i nuläget. Förhållandet kan ha ändrats så mycket att förvaltarskapet kan upphöra helt eller ersättas av godmanskap. Behovet kan också ha ändrats vad gäller omfattningen av förvaltarskapet. Syftet med den årliga omprövningen är att säkerställa att personer som har förvaltare inte har det längre tid än de behöver. Om förvaltarskapet inte behövs eller om det borde förändras så ska ställföreträdaren ansöka hos tingsrätten om upphörande eller jämkning, en sådan ansökan kan även göras av överförmyndaren. 

Omprövning av förvaltarskap ska vara överförmyndaren tillhanda senast 31 december

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa