Åtagande samtycke god man och/eller förvaltare

LÄS MER

När en tillfrågad ställföreträdare åtar sig ett uppdrag ska ett åtagande lämnas in. Om huvudmannen förstår vad saken gäller ska även huvudmannen samtycka. eller kanske Innan tingsrätten kan besluta om ett godmanskap/förvaltarskap måste blanketten ”åtagande/samtycke” fyllas i. Lämpligt är då att den tilltänkte gode mannen/förvaltaren träffar den sökande och gemensamt fyller i blanketten

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
overformyndarkansli@hedemora.se