Fällning av träd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens mark. Vill du att kommunens träd ska tas ned måste du ansöka om detta. Vi bedömer din ansökan under hösten, eventuell nedtagning sker sedan under påföljande vinter.

Om du vill att ett träd ska tas ner gör vi en bedömning enligt följande:

 • Trädets kondition – utgör trädet en risk för allmänhet eller fastighetsägare?
 • Trädets betydelse för området - vilken funktion fyller det för biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation och stadsbild.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
 • Ålder och storlek. Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.
 • Om de boende i området påverkas av trädet och om berörda grannar är överens.

Vi tar inte ner träd för att:

 • De skuggar din tomt och eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr eller frön på din tomt.
 • De orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • De stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning.
 • De stör utsikten.
 • De har vuxit sedan fastigheten byggdes/köptes.

Alla berörda grannar ska tillfrågas innan ansökan skickas in. Berörda grannar är de som bor i trädets direkta närhet, samt de som från sin fastighet kan iaktta trädet. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ansökan. Skulle det finnas motstridiga önskemål är det din skyldighet att detta tydligt framgår i din ansökan.

Vi handlägger alla inkomna ansökningar och bedömer träden under hösten. Därför behöver vi ha din ansökan senast 15 oktober.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa