Uppföljning av beviljat projektstöd för att främja lokal utveckling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här redovisar ni ert resultat av beviljat projektstöd. 

Det finns även möjlighet att bifoga bilder av projektet. 

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor/felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
naringsliv@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa