Schakttillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansöka om tillstånd att schakta

När du ansöker om schakttillstånd som berör gator, vägar, gång- och cykelvägar ska du även bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan) som samhällsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen ska godkänna.

TA-planen intygar att arbetet kommer att ske på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare. För arbeten som kräver omfattande avspärrningar rekommenderas att entreprenören kompletterar TA-planen med en beskrivning för hur trafiken kan ledas om på andra vägar.

Det är mycket viktigt att ansökningen är komplett ifylld och ansökningar med dålig information kan vi inte handlägga.

Tänk på detta innan du ansöker

  • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt.
  • Varje schaktning tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas.
  • Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut.
  • Trafikanordningar, arbetspunkter- eller sträckor och schakter ska synas på ritningen.
  • Redovisa trafiklösningar för motorfordon, gång- och cykeltrafikanter.

Anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark.

Ansvarsförsäkring

Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor och felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa