Inventering av rivningsmaterial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används som en bilaga till ansökan/anmälan om Rivningslov.

Syftet med tjänsten är att identifiera det rivningsmaterial som kan förekomma i den byggnad/byggnadsverk som man avser att riva.

I inventeringen ska det framgå vilka material som identifierats, vart de förekommer, i vilken mängd samt vad man avser göra av materialet.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa