Begravning av häst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill begrava hästen hemma på jordbruksfastigheten kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för hälsa och miljö måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av hästdjur får endast ske på en plats som kommunen bedömt som möjlig och du behöver därför ansöka om nedgrävning.

Om du som ansöker inte äger hästen eller fastigheten måste du uppge namn, mobilnummer och e-postadress till hästägaren och fastighetsägaren i e-tjänsten.

Du kan bara ansöka om begravning av häst om hästen inte avlivats/självdött till följd av smittsam sjukdom.  Om du ser en onormal dödlighet eller andra tecken på någon allvarlig sjukdom hos hästen ska du genast kontakta veterinär.

Logga in

För att använda e-tjänsten loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering välja att spara och fortsätta senare. Ditt sparade ärende hittar du under Mina sidor.

Registrerar du ett ärende för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets eller föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att följa ärendets handläggning. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets eller föreningens ärende. 

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa