Ansökan uttagsmedgivande från spärrat konto

LÄS MER

Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till uttag från den enskildes spärrade bankmedel

Du som god man eller förvaltare kan här ansöka om uttag från din huvudmans konto som är spärrat av överförmyndarnämnden.

Du behöver uppge vad uttaget ska användas till och kom ihåg att vara ute i god tid då en återkoppling sker inom 10 dagar.

Frågor om e-tjänsten

E-tjänstansvarig (tekniska frågor/felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarförvaltning
overformyndarkansli@hedemora.se