Bassängbad, bubbelpool, floating m.m.

LÄS MER

Du kan starta din verksamhet tidigast 6 veckor efter att anmälan har lämnats in eller att du fått en skriftlig bekräftelse från Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor om att du får starta tidigare.

Läs noga igenom blanketten så att du får med de uppgifter och bilagor vi frågar efter. Om vi behöver begära in kompletteringar får du betala en extra avgift som motsvarar en timmes handläggning

Avgift

Avgift betalas i enlighet med kommunens fastställda taxa.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se