Skolskjuts - Ansökan för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts för grundskolan årskurs F-9

Vårdnadshavare till elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan ska ansöka en gång per läsår.  Förändras förutsättningarna under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola, ska en ny ansökan göras.

Elever i anpassad skola, familjehemsplacerade elever, elever med tillfälligt personnummer och du som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas tills vidare att ansöka via blankett som finns att få på elevens skola eller hos Servicecenter.

 

Ansökan för kommande läsår

Ansökan ska göras under perioden vecka 10-12 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Det går att ansöka om skolskjuts under hela året, men handläggningstiden kan bli något längre för ansökan inkommen utanför ansökningsperioden.

Är ni två vårdnadshavare behöver du ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren (e-post eller mobiltelefonnummer). Den andra vårdnadshavare behöver gå in i e-tjänsten och signera med sin e-legitimation.

Du kan läsa mer om skolskjuts och våra regler på vår webbplats,  www.hedemora.se/skolskjuts.

 

Om dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

De uppgifter som du lämnar till Hedemora kommun behandlas av oss för handläggning, administration och uppföljning av ditt ärende. Behandlingen utförs i vårt verksamhetssystem. Personuppgifter hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbsida, www.hedemora.se/gdpr.

 

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Elev i grundskolan årskurs F-9
  • Eleven är folkbokförd i kommunen
  • Fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har e-legitimation
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa