Medborgarinitiativ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du lämna förslag på en förändring eller förbättring på något i Hedemora kommun, då kan du lämna in ett medborgarinitiativ. 

Alla som är folkbokförda i Hedemora kommun kan lämna medborgarinitiativ. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarinitiativ. Initiativet får inte handla om myndighetsutövning eller beslut kring enskilda personer.

De medborgarinitiativ som inkommit till kommunstyrelseförvaltningen redovisas för kommunfullmäktige i samband med att kallelsen kungörs på kommunens anslagstavla.

Ledamöter i fullmäktige har därefter möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en motion i ärendet.

Alla medborgarinitiativ är offentliga.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa