Medborgarinitiativ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du förändra eller förbättra något i Hedemora kommun, då kan du lämna in ett medborgarinitiativ.

Alla som är folkbokförda i Hedemora kommun kan lämna medborgarinitiativ. Ett medborgarinitiativ kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Om ett i huvudsak likadant initiativ redan har behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren, så kan initiativet avslås och kommer då inte att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde. Avgörandet görs av kommunfullmäktiges presidium.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarinitiativ. Initiativet får inte handla om myndighetsutövning eller beslut kring enskilda personer.

Senast (2) två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde måste medborgarinitiativet ha inkommit för att det ska kunna anmälas på sammanträdet. Initiativställaren har möjlighet att presentera sitt initiativ för kommunfullmäktige när initiativet anmäls. Fullmäktigeledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om initiativet.

Fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

Alla medborgarinitiativ är offentliga.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Du måste vara folkbokförd i Hedemora kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa