Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du förändra eller förbättra något i Hedemora kommun, då kan du lämna in ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Hedemora kommun kan lämna medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Om ett i huvudsak likadant förslag redan har behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren, så kan förslaget avslås och kommer då inte att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde. Avgörandet görs av kommunfullmäktiges presidium.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget får inte handla om myndighetsutövning eller beslut kring enskilda personer.

Senast (2) två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde måste medborgarförslaget ha inkommit för att det ska kunna anmälas på sammanträdet. Förslagsställaren har möjlighet att presentera sitt förslag för kommunfullmäktige när förslaget anmäls. Fullmäktigeledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

Alla medborgarförslag är offentliga.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Du måste vara folkbokförd i Hedemora kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa