Uppgifter för Dödsboanmälan, checklista

LÄS MER

Viktig information till er dödsbodelägare

  • Dödsboets tillgångar bör inte röras innan det fastslagits om förutsättningar för en dödsboanmälan föreligger. Detta innebär bland annat att inga räkningar eller skulder ska betalas. Om den avlidne hade räkningar som betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart.

Ansökan om dödsboanmälan

  • Ni ansöker om dödsboanmälan via blanketten ”Ansökan om dödsboanmälan”
    Efter inkommen ansökan utreder dödsbohandläggarna om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan.
    För att kunna utreda om förutsättningar föreligger för en dödsboanmälan har ni som dödsbodelägare ett ansvar att ta fram handlingar/uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se